castellano  english
Logo E-cuatro
Qué podem fer per tu
 
A E-Cuatro treballem motivats per una política de desenvolupament sostenible, buscant l'aprofitament òptim dels recursos en els nostres projectes. Volem donar resposta a la demanda de progrés de la nostra societat sense un deteriorament del nostre medi natural.

Coordinem un equip de treball multidisciplinar adaptat a les necessitats de cada projecte, amb una atenció personalitzada amb cada client, mantenint-los al dia del avanç dels treballs realitzats, per mitjà d'informes setmanals.

Oferim un servei integral o parcial, segons les necessitats, incloen-t'hi:

Serveis d'enginyería: Estudis previs d'enginyeria bàsica, enginyeria de detall, tramitacions i posada en funcionament.

Serveis de consultoria especialitzat: Anàlisi de viabilitat de projectes, estudis "Project finance", aplicacions de noves tecnologies i desenvolupaments.

Gestió de projectes: Planificació, avaluació d'equips i contratistes, direccions tècniques d'obra, seguiment de fabricació, supervisió d'obra, control de pressupostos, etc.

En funció del tipus de projecte, podem classificar els nostres serveis en:
Energia i indústria:
 • Projectes de centrals de generació d'energies renovables.
 • Projectes de subestacions i linies elèctriques de Baixa Tensió, Mitja Tensió i Alta Tensió.
 • Gestió integral de projectes en totes les seves fases (anàlisi de viabilitat, estudis de finançament, enginyeria bàsica, tramitacions, enginyeria de detall, construcció i posada en funcionament).
 • Estudis elèctrics d'instal·lacions.
 • Seguiments d'obra, incloent direccions facultatives, assistència tècnica i estudi de les especificacions dels equips a instal·lar.
 • Consultoria per a projectes de Noves Tecnologies.
 • projectes per a parcs eólics
Edificació i altres sectors:
 • Auditories energètiques.
 • Estudis de Certificació Energètica per a projectes d'edificis.
 • projectes d'instal·lacions solars tèrmiques i fotovoltaiques.
 • Serveis de suport d'IT.
Formació:
Cursos de formació tècnica en relació a temes d'enginyeria elèctrica, consultoria tecnica, d'operació i mantenimient per equips i sistemes elèctrics.


© E-CUATRO Eficiencia Energética, S.L. - Notes legals i Política de privacitat
Delegacions:
Girona: (+34) 671 035 092
Madrid: (+34) 671 035 094
Tarragona: (+34) 671 035 093